Cấp sổ đỏ như thế nào đối với đất chung quyền sử dụng?

Hỏi: Tôi cùng 5 người khác góp vốn mua khu đất rộng 1.200m2 tại phường Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương). Khi lên Phòng TN&MT thị xã hỏi về thủ tục đồng sở hữu thì được trả lời rằng chỉ 2 người được đứng tên sổ đỏ. Xin hỏi, như vậy có đúng hay không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, 5 người góp vốn được đứng chung đồng sở hữu với 5 sổ đồng sở hữu không? Trong trường hợp được đứng tên 5 sổ đồng sở hữu, chúng tôi cần các loại giấy tờ gì?

Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Xuân Long (Bình Dương)

so do 236f
“Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất của từng người”. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Ông Long không cung cấp hồ sơ đi kèm nên Sở TN&MT tỉnh Bình Dương chưa thể trả lời cụ thể. Vậy nhưng, theo cơ quan này, ông Long cần lưu ý những vấn đề sau để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nội dung Khoản 2, Điều 98, Luật đất đai năm 2013 nêu rõ: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận; trường hợp chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Điểm b, Khoản 2, Điều 167, Luật đất đai 2013 quy định: “Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên trong nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện Thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo từng phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất”.

Mặt khác, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 19/5/2014 nêu rõ: “Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất của từng người.

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận; tiếp theo ghi “cùng sử dụng đất với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất).

Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân cùng sử dụng mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp 01 Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện và dòng tiếp theo ghi “là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất gồm:… (ghi tên những người cùng sử dụng đất)”.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 6, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT: “Trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người thì tại mục hình thức sử dụng được ghi “sử dụng chung””.

Tóm lại, ông Long nên căn cứ vào các quy định vừa nêu để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ông có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của UBND thị xã Dĩ An nếu chưa rõ, để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *