Có được bồi thường đất ở khi bị thu hồi đất nông nghiệp?

Hỏi: Hai mảnh đất nông nghiệp của gia đình tôi đã bị thu hồi. Trước khi có thông báo thu hồi, hai lô đất này đều có nhà xây trên đó và một căn bị lập biên bản. Xin hỏi luật sư, liệu gia đình tôi có được giao đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 79, Luật Đất đai hay không?

(tranquocthao88@…)

thu hoi dat nong nghiep 9ac4
Việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được quy định tại Khoản 2, Điều 79, Luật Đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp được quy định tại Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:

“1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

 b) Đất trồng cây lâu năm; 

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;”.

Nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 70, Luật Đất đai năm 2013 là “sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở được nêu rõ tại Khoản 2, Điều 79, Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.”

Căn cứ theo những quy định nêu trên, đối với trường hợp được Nhà nước bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Thứ nhất, 2 mảnh đất của bạn phải là đất ở, tức là đất có mục đích sử dụng để ở theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai năm 2013 được phân vào nhóm đất phi nông nghiệp.

Thứ hai, gia đình bạn sau khi bị thu hồi nhà đất không còn chỗ ở nào khác. Nếu đất bị thu hồi là đất nông nghiệp sẽ không thuộc trường hợp được giao đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 79, Luật Đất đai năm 2013.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *