Có được đền bù khi thu hồi đất khai hoang?

Hỏi: Gia đình tôi khai hoang 1 mảnh đất, xây dựng nhà ở và sử dụng từ năm 1999 tới nay, có xác nhận của chính quyền địa phương. Mảnh đất được cấp cho mục đích quân sự năm 2008 và hiện đang bị thu hồi.

Vậy xin hỏi luật sư, trong trường hợp này, gia đình tôi phải làm như thế nào? Có được đền bù khi thu hồi đất khai hoang hay không?

Chân thành cảm ơn!

(thevancoto@…)

thu hoi dat khai hoang 377e
Quy định bồi thường về đất đối với người đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được nêu tại Điều 13, Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Trả lời:

Quy định bồi thường về đất đối với người đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được nêu tại Điều 13, Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau: 

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

Nếu đất chưa có Giấy chứng nhận, cũng không có những giấy tờ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 song vẫn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận thì khi nhà nước thu hồi đất vẫn được bồi thường về đất.

Thông tin mà bạn cung cấp cho biết, gia đình bạn sử dụng đất từ năm 1999, trước ngày 1/7/2004. Để chứng minh cũng như tuân thủ điều kiện bồi thường, bạn cần xin xác nhận của UBND xã về việc sử dụng đất ổn định từ năm 1999, không có tranh chấp.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *