Đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê đất và tài sản trên đất hay không?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được giải đáp: Đơn vị sự nghiệp công lập được giao đất song không thu tiền sử dụng đất, trường hợp này có được cho thuê đất hoặc tài sản đã xây dựng trên đất không?

Sau khi nộp tiền sử dụng đất đầy đủ thì có được cho thuê hay không? Xử lý ra sao đối với số tiền cho thuê đất trước khi đóng tiền sử dụng đất?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Thanh Tuấn (Tiền Giang)

cho thue dat afc5
Khoản 3, Điều 54, Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Việc giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 3, Điều 54, Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;”

Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất song không thu tiền sử dụng đất được nêu rõ tại Khoản 2, Điều 173, Luật Đất đai năm 2013:

“2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất”.

Như vậy, dựa theo các quy định trên, tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được Nhà nước giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất không được cho thuê mặt bằng hoặc tài sản đã xây dựng trên đất này.

Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *