Được chuyển nhượng nhà đất trong quy hoạch hay không?

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau mong được giải đáp: Khi bán nhà nằm trong phạm vi quy hoạch giải tỏa lộ giới trắng có ra công chứng sang nhượng được hay không? Phòng công chứng có làm thủ tục sang nhượng? Có vi phạm pháp luật không?

Xin cảm ơn!

(myphamdangoc@…)

dat trong quy hoach e6be
Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai năm 2013. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Việc thực hiện kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Theo quy định nêu trên, nếu đất nằm trong quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì cho đến khi có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng theo kế hoạch, chủ sở hữu vẫn được thực hiện những quyền của người sử dụng đất. Tuy nhiên, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế một số quyền như không được xây dựng mới công trình, nhà ở, trồng cây lâu năm. Tóm lại, người sử dụng đất vẫn được phép mua bán dù đất nằm trong phạm vi quy hoạch.

Lưu ý, đối với trường hợp của bạn, để việc mua bán bất động sản không trái quy định pháp luật thì cần đáp ứng một số điều kiện được quy định tại Khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai năm 2013.

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Nếu chưa có quyết định thu hồi đất và đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định hiện hành thì bạn vẫn có thể công chứng chuyển nhượng ngôi nhà này.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *