Những trường hợp không phải đóng thuế khi chuyển nhượng nhà đất

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, có trường hợp nào không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế khi chuyển nhượng nhà đất hay không? Nếu có, thì là những trường hợp nào?

Trả lời:

Một trong những nghĩa vụ mà người chuyển nhượng (mua bán) nhà đất phải thực hiện là nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 2 trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng nhà đất. Cụ thể:

Trường hợp 1: Mua bán giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng.

Tại điểm a, khoản 1, Điều 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định rõ về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa vợ với chồng; cha, me đẻ/nuôi, với con đẻ/nuôi; cha, mẹ chồng/vợ với con dâu/rể; ông, bà nội/ngoại với cháu nội/ngoại; qnh chị em ruột với nhau.

luat 8807
Cá nhân khi mua bán nhà đất phải có trách nhiệm đóng thuế.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp bất động sản được thiết lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, cũng sẽ được miễn thuế khi phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết, nếu ly hôn.

Trường hợp 2: Người chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, một thửa đất duy nhất.

Tại điểm b, khoản 1, Điều 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định, thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nếu người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ được miễn thuế đối với loại hình đất ở, còn các loại đất khác vẫn phải nộp thuế.

Nếu muốn được miễn thuế thu nhập cá nhân, cần phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

– Chỉ có quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở duy nhất (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.

– Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tối thiểu là 183 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trong trường hợp được cấp lại, cấp đổi sẽ được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước khi được cấp lại, cấp đổi.

– Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở. Đối với những cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chỉ chuyển nhượng một phần thì vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân khi mua bán nhà đất có trách nhiệm: Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm. Trường hợp bị phát hiện thông tin không đúng, sẽ bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo Đầu tư Bất động sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *