Phải thành lập doanh nghiệp khi cho thuê văn phòng kết hợp lưu trú?

Hỏi: Tôi có thể cho cá nhân người nước ngoài thuê căn hộ làm trụ sở kinh doanh và địa điểm thực hiện dự án hay không? Liệu có vi phạm quy định tại Khoản 11, Điều 6, Luật Nhà ở năm 2014?

Để cho thuê căn hộ làm văn phòng, tôi có phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh địa ốc? Thực tế đã có trường hợp doanh nghiệp hoặc cá nhân cho thuê căn hộ làm văn phòng nhưng không phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề bất động sản (cho thuê căn hộ cá nhân hoặc doanh nghiệp làm chủ sở hữu)?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Minh Chăm (Hà Nội)

can ho officetel ed0f
Cá nhân, hộ gia đình không phải thành lập doanh nghiệp khi cho thuê bất động sản gồm cả căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú thuộc sở hữu của mình nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Khoản 2, Điều 14, Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở”.

Như vậy, cá nhân người nước ngoài theo quy định trên sẽ được thuê căn hộ officetel (văn phòng kết hợp lưu trú) để sử dụng đúng công năng của căn hộ đó.

Quy định cấm “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” tại Khoản 11, Điều 6, Luật Nhà ở chỉ điều chỉnh đối với căn hộ chung cư để ở chứ không điều chỉnh với căn hộ và công trình không phải là nhà ở.

Khoản 2, Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản và Khoản 1, Khoản 7, Điều 5, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản nêu rõ: Cá nhân, hộ gia đình không phải thành lập doanh nghiệp khi cho thuê bất động sản gồm cả căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú thuộc sở hữu của mình. Tuy nhiên, hộ gia đình, cá nhân phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *