Quy định về tiêu chí tính điểm ưu tiên mua nhà ở xã hội

Hỏi: Tôi vẫn chưa nắm rõ về cách xác định tiêu chí chấm điểm ưu tiên xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội. Mong cơ quan chức năng giải đáp giúp tôi thắc mắc này.

Qua tìm hiểu, tôi được biết, Mục 3, Điều 23, Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định như sau: “Tiêu chí ưu tiên khác: (1) Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được 10 điểm

(2) Hộ gia đình có 1 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 1 người thuộc đối tượng 2 được 7 điểm;

(3) Hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 2 được 4 điểm.

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất”.

Vậy tiêu chí (1) hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 1 và 2 được hiểu ra sao? Có thể hiểu là 2 người phải thuộc đối tượng 1, những người còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2?

Nguyễn Đức Vượng (Khánh Hòa) 

201907311123565951248 f31e
Nhu cầu về nhà ở xã hội hiện vẫn còn rất lớn. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015 về phát triển, quản lý nhà ở xã hội thì tiêu chí chấm điểm ưu tiên khác nhằm xét duyệt đối tượng được thuê mua, thuê, mua nhà ở xã hội gồm:

“(1) Hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được 10 điểm;

(2) Hộ gia đình có 1 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 1 người thuộc đối tượng 2 được 7 điểm;

(3) Hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 2 được 4 điểm.”

Như vậy, cách hiểu của ông Nguyễn Đức Vượng về trường hợp thứ nhất phải là hộ gia đình có từ hai người trở lên thuộc đối tượng 1. Trong khi đó, những đối tượng còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc đối tượng 2 là hợp lý.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *