Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

Nước không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, sinh sôi mà còn giúp điều hòa khí hậu trong vườn, tạo độ ẩm và làm giảm nhiệt độ bốc hơi. Do đó các bạn nên đặt những tiểu cảnh nước trong sân vườn để khiến không gian này thêm sức sống nhé.

7d17d4ec307ea2b54703ca789aa9143b Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

7d89fa29160ce7b1445b9870f8a03e33 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

9fba7b9e68d6862feb30e65d27bef631 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

17d42ac85917182ded17eaa4bfaba761 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

76eac1386edc6a1eb3548c67d9474f2d Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

99a027443e61a3e10a97461229cf1350 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

486ef47eb6e30c9d39fec206daf75911 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

876d191208b49f169d89fe11a61e86c2 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

7469b4a7e1338ae536392257239e3df8 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

01bb5a6d6286f0476c305aca1cc15bf4 Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

1e5c46dddfaa02ccec65ae890f1cbbca Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

4bec5981f05dc12dc01b1be897b5c6ea Sân vườn tràn ngập sức sống với tiểu cảnh nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *