Thắc mắc về việc góp quyền sử dụng đất thành lập công ty bất động sản

Hỏi: Vì muốn thành lập một công ty bất động sản nên tôi có nghiên cứu Điều 11, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 về hình thức tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh địa ốc. Tuy nhiên, tôi không thấy quy định trường hợp đất nhận góp vốn của cá nhân, tổ chức khác.

Vậy xin hỏi, trường hợp tôi dùng quyền sử dụng đất góp vốn thành lập công ty bất động sản để xây văn phòng cho thuê thì công ty này có được sử dụng đất tôi góp vốn để kinh doanh địa ốc không? 

Chân thành cảm ơn!

(Nguyễn Minh Hoàng, TP.HCM)

cong ty bat dong san fbeb
Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Luật Kinh doanh bất động sản có quy định: “Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản”.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kinh doanh bất động sản: “Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi”.

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Khoản 1, Điều 167, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: “người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này”.

Điểm h, Khoản 1, Điều 179, Luật Đất đai năm 2013 quy định, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê và được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; cùng với đó, đất nhận chuyển nhượng, chuyển đổi, nhận thừa kế, nhận tặng cho thì có quyền “góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh”.

Khoản 1, Điều 177, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình. Nếu còn vướng mắc trong việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, ông Hoàng nên làm văn bản gửi tới Sở TN&MT hoặc Bộ TN&MT để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có quy định, khi doanh nghiệp có quyền sử dụng đất đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 sẽ được kinh doanh địa ốc theo quy định của Luật này.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *